Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kosova në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s

Në kuadër të Konferencës së 17-të të Përgjithshme të UNESCO-s e cila u mblodh në Paris në mes të datave 17 tetor – 21 nëntor të vitit 1972 u miratua “Konventa Botërore për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore” me datën 16 nëntor 1972, me qëllim të promovimit global të vlerave kulturore dhe natyrore të cilat kanë vlerë universale dhe konsiderohen si pjesë e trashëgimisë së përbashkët të njerëzimit, për të krijuar ndërgjegjësim në shoqëri në aspektin e mbrojtes së trashëgimisë ndërkombëtare, dhe për të siguruar bashkëpunimin e duhur për mbijetesën e vlerave kulturore dhe natyrore të cilat rrezikojnë të shkatërrohen. Kjo konventë është miratuar me Vendimin e Këshillit të Ministrave të datës 23.05.1982, dhe është publikuar në Gazetën Zyrtare me datën 14.02.1983.
Statusi i “Trashëgimisë Botërore” u jepet strukturave natyrore, monumenteve dhe vendeve të cilat kanë rëndësi ndërkombëtare dhe për këtë arsye duhet të vlerësohen dhe të mbrohen. Strukturat kandidate fitojnë të drejtën e këtij statusi në përputhje me vendimin e Komitetit të Trashëgimisë Botërore si rezultat i një seri procedurave të cilat fillojnë me aplikimin e shteteve anëtarë që kanë pranuar konventën në UNESCO dhe finalizohen pas vlerësimit të tyre nga ekspertët e Këshillit Ndërkombëtar të Monumenteve dhe Vendeve (ICOMOS) dhe Bashkimit Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës dhe të Burimeve Natyrore (IUCN).
Që nga viti 2021 në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s janë regjistruar 1154 pasuri kulturore dhe natyrore në mbarë botën, ku 897 prej tyre janë pasuri kulturore, 218 prej tyre janë pasuri natyrore, ndërsa 39 prej tyre janë pasuri kulturore dhe natyrore. Për informacione gjithëpërfshirëse mund të vizitohet ueb faqja zyrtare të qendrave të trashëgimisë botërore nga adresa https://whc.unesco.org/en/list.

Pasuritë e Kosovës të cilat bëjnë pjesë në Listën e Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s janë si më poshtë: