Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Pakicat kombëtare në Evropë u takuan në Berlin për Kongresin e 66-të të FUEN.

Përfaqësues i komunitetit Turk të Kosovës, i cili është anëtar i Bashkimit Federal të Kombeve Evropiane (FUEN), ndërmje 29 Shtator deri më 2 Tetor 2022 ishte pjesëmarrës në Kongresin e 66-të të FUEN-it. më shumë>>