Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

UNESCO Dünya Miras Listesinde Kosova

İnsanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak farkındalığı oluşturmak ve çeşitli nedenlerden dolayı tahrip edilen, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO`nun 17 Ekim – 21 Kasım 1972 tarihleri arasında Pariste bir araya gelen 17.Genel Konferansı çerçevesinde, 16 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir. Sözkonusu sözleşme 23.05.1982 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Uluslararası öneme sahip ve bu vesile ile takdire ve korunmaya değer doğal yapılara, anıtlara ve sitelere “Dünya Mirası” statüsü tanınmaktadır. Sözleşmeyi kabul eden üye devletlerin UNESCO`ya başvurusuyla başlayan e Uluslararası Anıtlar ve Siteler Konseyi (ICOMOS) ve Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) uzmanlarının başvuruları değerlendirmesi sonucunda tamamlanan bir işlem dizisinden sonra aday varlıklar Dünya Miras Komitesinin kararı doğrultusunda bu statüye hak kazanır.

2021 yılı itibariyle Dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesine kayıtlı 1154 kültürel ve doğal varlık bulunmakta olup bunların 897`si kültürel, 218`i doğal, 39`u ise kültürel ve doğal varlıklardır. Her yıl gerçekleşen Dünya Miras Komitesi toplantıları ile bu sayı artmaktadır. Kapsayıcı bilgilere Dünya Miras Merkezlerinin resmi web sitesi olan https://whc.unesco.org/en/list adresinden ulaşılabilmektedir.

Kosova’nın UNESCO Dünya Miras Listesindeki varlıkları aşağıdaki gibidir.