Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kültürel Miras

Kültürel miras geçmiş kuşaklardan günümüze kalan ve korunarak gelecek nesillerin faydasına olacak şekilde aktarılan, evrensel değerlere sahip, belirli koşulları (geleneğe tanıklık etmesi, yaratıcı insan dehasının ürünü olması, insanlık tarihinin bir veya birden fazla dönemini temsil etmesi gibi) taşıyan tarihi eserler/ değerleridir. Kültürel mirasa Somut Kültür, Soyut Kültür ve Doğal Miras dahildir. Anlamı gereği kültürel miras, toplumlara, toplumların fertlerine ortak bir geçmişi hatırlatan, birlik ve dayanışma unsurlarını güçlendirerek geleneklerin ve çeşitliliğin sürekliliğini sağlar.

Somut Kültürel Miras: Taşınabilir ve taşınmaz miras olarak iki gruba ayrılmıştır. Anıtlar, heykeller, arkeolojik eserler, resimler, peyzajlar, kitabeler vb.

Soyut Kültürel Miras: Folklor, gelenekler, dil, sözlü tarih vb.

Doğal Miraslar: Kültürel açıdan önem arz eden manzara ve biyolojik çeşitlilik gibi.

Kültürel koruma nasıl yapılır?

Somut kültürün korunması, korunması işlem ve displinlerden bazıları aşağıdaki gibidir: 

 • Arşiv bilimi
 • Müzecilik
 • Restorasyon ve konservasyon
 • Sanatsal, arkeolojik ve mimari korunma
 • Folklor kayıtlarının korunması
 • Filmin korunması ve dijital ortama aktarılması
 • Dijital koruma

Soyut kültürün korunması için gerçekleştirilen işlemlerden bazıları ise:

 • Dil korunması
 • Sözlü tarih
 • Gelenekler
 • Folklor

Doğal miras için gerçekleştirilen işlemler arasında ise özellikle biyolojik çeşitliliğin (bitkiler, hayvanlar, endemic türler, atalık tohumlar vb.) korunması öne çıkmaktadır.