Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sinan Paşa Camii (Prizren)

Sinan Paşa Camii, MS. 1615 (hicrî 1024) yılında Kosova’da bulunan Osmanlı-Türk eserleri içinde en ünlülerinden biridir. Sinan Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu kayıt, cami içinde de mevcuttur.

Özellikler
Prizren şehrinin merkezinde yer almaktadır. Sinan Paşa Camii, Evkaf Kuyud-ı Kadimesi 757 Defterleri’nin 15-24 sayfalarında, Sofi Sinan Paşa Camii adıyla kaydedilmiştir. Müellif aynı sicilin 17. sayfasında bu camiyi sadece Sinan Paşa Camii olarak da geçtiğini bildirmektedir.

Kimi kaynaklarda caminin yapımında Aziz Arhangel Manastırı taşlarının kullanıldığı iddiasına rastlanmaktadır. O zamanda Prizren’de Rus Başkonsolosu olan Ivan Yastrebov, yayınlamış olduğu eserinde, bu olayı izah ediyor: Prizren yakınlığında bulunan Aziz Arhangel Manastırı bakımsızlık yüzünden harap ve daha sonra kendiliğinden yıkılmış olabileceğine dikkat çekiyor. Öyle ki Osmanlıların bu topraklara geldiğinde yıkılmış ve harap olmuş manastır taşlarını kullanıp bu camiyi yaptırmamışlar. Eserin devamında Yastrebov, manastırın Osmanlılar tarafından yıktırılmadığına da işaret etmektedir.

Sinan Paşa
Caminin kurucusu olan Sinan Paşa, ilk önce İstanbul’da ağa, daha sonra sekbanbaşı olarak 1590 yılında 15 ay kadar Budin, 1594/95’te Kars, 1595/96’da Erzurum, 1596/97’de Eğri, 1600/1’de Bosna Beylerbeyliği’nde bulunmuştur.

Sinan Paşa Camii, Prizren’in çarşı muhiti Şadırvan Meydanı’nın hemen yanında yer almaktadır. 2008 yılıyla beraber TİKA başkanlığında onarıma

Contact

  • Sinan Pasha Mosque, Mimar Sinani, Prizren