Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kosova’daki Kültürel Mirasın Yasal Sınırları

Kosova Cumhuriyeti Anayasasına göre “kültürel ve dini mirasın muhafazası ve korunmasının sağlanması” Kosova’daki kurumlara aittir. Ayrıca, 2016 yılının Aralık ayında 2017-2027 Ulusal Kültürel Miras Stratejisi’nin onaylanmasıyla hükümet, kütürel mirasın korunması, muhafazası ve tanıtım politikaları adına stratejik bir belge sunmuştur. Bu strateji kültürel mirasa yönelik geniş ve kapsamlı bir yaklaşıma sahip olduğundan, hem  BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) alanında gösterdiği kararlı gelişmeler ile ilişkilendirilerek, hem de kültürel zenginliklere dair risk fakörlerinin değerlendirilmesi doğrultusunda Avrupa Birliği’nin önerilerini dikkate alarak bu şekilde UNESCO’nun yaklaşımı ile de bağdaşmış olur.

Bu çalışmaların uygulanması sayesinde, Kosova’daki kurumların çağdaş miras yönetimi için gerekli olan standartlar sağlanmış olacaktır. Bu şekilde, bu strateji önde gelen uluslararası standartlara uyumlu olarak, kapsamlı bir istişare süreciyle hazırlanan ilk kapsamlı politika belgesini temsil ederek, kültürel miras kurumları için yapı taşı görevi görmektedir. İlgili uluslararası standartlar ile birlikte iyi uygulamaları da içeren bu strateji, Kosova’daki Sırp Ortodoks Kilisesi’ne verilen hak ve ayrıcalıkların tanınmasını da öngörür.

Ayrıca, kültürel mirası sürdürülebilir kalkınmanın mutlak bir ayağı olarak tanımlar ve beş ana hedef temelinde uygulanmasını öngörür.

Ulusal Kültürel Miras Stratejisi 2017 – 2027

• Hedef 1: Yasal ve kurumsal çerçevenin geliştirilmesi
• Hedef 2: Kültürel mirasın sürdürülebilir kalkınmaya yönelik entegre yaklaşımı
• Hedef 3: Kültürel mirasın kalkınma planlarına dahil edilmesi
• Hedef 4: Kültürel mirasın tanıtımı
• Hedef 5: Kültürel mirasın korunmasında eğitim, öğretim ve aktif katılım